Vi har alldeles nyligen avslutat arbetet med att flytta, rusta upp och effektivisera Mellansvenska Städ’s tvätteri. När vi kom i kontakt med dem hade de sitt tvätteri låg i anslutning till personalens omklädningsrum, vilket ledde till att mycket onödig smuts drogs med in i omklädningsrummet. Det hela grundade sig i lite olyckliga omständigheter där tvätteriet helt enkelt bara hamnat där när en annan lokal hyrdes ut. Gällande tvätteriet i sig började de gamla fastighetstvättarna sjunga på sista versen och en åtgärd behövdes.

Istället för att börja renovera det befintliga utrymmet valde vi att förvandla ett annat förrådsutrymme till deras nya tvätteri. På så vis kunde det gamla vara i drift till dess att det nya var färdigt, och deras verksamhet kunde rulla på utan avbrott.

I det nya tvätteriet valde de att satsa på två av Mieles större mopptvättar, MopStar 100. Med en kapacitet på ca 70 moppgarn/tvättomgång och maskin kommer de under högtryck kunna hantera upp emot 700 moppar/dag. Eftersom de valt att satsa på en mopptvätt kommer moppgarnen även bli betydligt renare, vilket i sin tur leder till att Mellansvenska Städ kommer kunna leverera ännu bättre städresultat åt sina kunder!

Avloppskaren av specialmodell som placerats mellan tvättarna är mycket lättare att göra rent än vanliga kar, dels tack vare utformningen, dels tack vare placeringen. Att de har lock kommer dessutom bidra till mindre sunkig lukt i tvätteriet.

Ett kul projekt tycker vi, och vi önskar Mellansvenska Städ lycka till med sitt nya tvätteri!

Vi poängterar gärna också att vare sig brandpost eller elcentral är i bruk.