Utrustning för professionell tvätt

Här har vi samlat länkar till våra leverantörer och samarbetspartners för att på ett enkelt sätt alltid ha hela vårt tillgängliga sortiment för den gemensamma tvättstugan uppdaterat och aktuellt. Eftersom vi inte är låsta till en enskild leverantör kan vi alltid anpassa oss lite extra efter dina behov som kund och plocka fram just den utrustningen som passar dig bäst. Det gör också att vi får flera alternativ vilket innebär mer flexibilitet för dig som kund.

Klicka gärna på respektive produktgrupp för mer information

I sortimentet finns bland annat:

Från Miele levererar vi maskiner och tillbehör till den gemensamma tvättstugan, tvätterier, brandförsvar, sjukhus, vård & omsorgsboenden samt dentalutrustning och medicintekniska produkter till exempelvis tandläkare och andra vårdinrättningar.

Från Podab levererar vi maskiner och tillbehör till den gemensamma tvättstugan, tvätterier, brandförsvar, sjukhus, vård & omsorgsboenden.

Från Swatab levererar vi DIRO-system för helt kemikaliefri tvätt och städ.

Från QT levererar vi bland annat specialanpassade bokningslösningar, men i sortimentet finns till exempel även användarstyrda motorvärmarstolpar och laddstolpar för elbilar.

Dinbox förser oss med kostnadseffektiva och lite enklare boknings- och passersystem och är det perfekta valet för majoriteten av marknadens gemensamma tvättstugor.

ECA-vatten

Kemikaliefri städ och desinficering

Övergripande

Med din egen ECA-maskin kan du, på ett enkelt, snabbt och klimatsmart sätt, producera en perfekt rengörings- & desinficeringsvätska av enbart salt och vatten.

ECA-maskinen tillverkar detta på plats genom en elektrolys och slutprodukten blir en basisk pH8-8,5 lösning, HypoKlorsyra (HOCl). Tillsammans med microfiberdukar ökas rengöringseffekten genom att HOCl har låg ytspänning vilket gör att den sprider ut sig och kommer åt bättre på mikroskopisk nivå. Samverkan mellan den uppsamlande microfiberduken och HOCl gör detta till en optimal lösning för rengöring & desinfektion av t ex ytor.

Att producera ditt eget rengörings- & desinfektionsmedel av endast Vatten och Salt gör att det blir en enorm skillnad prismässigt och minskar behov av transporter, avfall och vilket leder till ett lägre klimatavtryck. Våra ECA-maskiner finns i olika storlekar och kan anpassas till hemmabruk och till alla verksamheter, stora som små.

ECA – Elektro Chemical Activated

ECA (Elektro Chemical Activated) är en vetenskaplig teknik för att skapa en kemisk reaktion mellan två eller flera ämnen genom att tillföra elektricitet.

Tillämpar man ECA-teknik på en lösning av vatten (H2O) och salt (NaCl) så bildas ämnet Hypoklorsyra (HOCl) vilket är den aktiva desinficerande ingrediensen i ECA Vatten.

ECA-tekniken är enkel att tillämpa, billig att utföra och säker att genomföra vilket gör att ECA-vatten kan produceras på plats av företaget som använder det eller hemma av privatpersoner för vardagsrengöring & desinfektion

Hypoklorsyra

Den aktiva komponenten i ECA vatten är Hypoklorsyra (HOCl).

Hypoklorsyra avdödar effektivt bakterier och virus. ECA-vattnet har ett ungefärligt pH-värde på 8-8,5, dvs den är svagt basisk.

Hypoklorsyra är det mest effektiva desinfektionsmedlet i klorfamiljen som är tillgängligt i flytande form. Hypoklorsyra är ca 100 gånger mer effektiv än t.ex Klorin (natriumhypoklorit), Detta beror främst på att Hypoklorsyra saknar elektrisk laddning och har en låg molekylvikt, vilket gör att det bättre kan penetrera bakteriernas cellväggar.

Dessutom producerar människans kropp själv HOCl som ett skydd mot infektioner, så det är ett utmärkt komplement till kroppens egen försvarsmekanism att använda som utvärtes sårvård.

Miljö och ECA Vatten

En bidragande faktor till miljön är att ECA-vatten inte behöver tillverkas i en fabrik med ingredienser som fraktas runt världen och det behöver heller inte fraktas runt i sin färdiga form till slutkunden. ECA-vatten tillverkas snabbt och enkelt på plats av den som skall använda det. Vatten tas direkt från kranen och det lilla salt (0,1-0,2%) som används köps med fördel i matvaruaffären.

ECA-vatten bryts ner när det kommer i kontakt med organiskt material men håller sig stabilt i ca 2 veckor i en flaska. Detta gör att hypoklorsyran inte stannar kvar i miljön utan det återgår till vatten och salt.

ECA-vatten kan med fördel användas vid livsmedelsproduktion och i sjukvården.

Produkter

Toucan Eco III

Med den här enheten, som inte är större än en vattenkokare, kan du på-platsproducera 1 liter ECA-vatten på bara fyra minuter, med ca en minuts ”cool-down” innan du kan starta nästa batch. Det innebär att du kan producera up till tolv liter i timmen. Toucan-systemet använder elektrolys för att omvandla kranvatten och salt till Hypoklorsyra som är en 100% miljövänlig och ofarlig desinfektionsvätska.

Hypoklorsyra produceras naturligt hos människor och djur som skydd mot infektioner och är upp till 100 gånger mer effektivt som desinfektionsmedel än traditionella klorföreningar. På fyra minuter gör Toucan III 1L Hypoklorsyra, pH 8 och är därför mycket skonsamt, mildare och helt ofarligt att arbeta med jämfört med konventionella desinfektionsmedel. Om du skulle få det i t ex ögonen, så är det helt ofarligt. Förutom att desinficera, så har ECA vatten också en rengörande effekt, och ett vanligt resultat är att ytor som är behandlade med ECA vatten upplevs mer skinande och glansigare.

Toucan Eco III innehåller en Basenhet, en tillbringare med lock och en sprayflaska.

ECA vatten är skonsamt för alla användare och exempelvis godkänt av miljöstyrelsen i Danmark för användning inom till exempel livsmedelsindustrin, till skillnad från andra på marknaden liknande produkter.

Toucan Eco Active

Toucan Eco Active är ett grönare sätt att framställa sitt eget rengöringsmedel och desinficeringsmedel.

Toucan Active är perfekt för små och medelstora städobjekt då det producerar hela 10 liter högkvalitativ lösning på under 15 minuter! Det är ett säkert, icke giftigt och ekologiskt samt biologiskt nedbrytbart alternativ till traditionella rengöringsmedel och desinficeringsmedel.

Toucan Eco Active är ett elektrokemiskt (ECA) rengörings- och saneringssystem som erbjuder det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet inom kemikaliefri städning. Genom att aktivera endast vatten och salt produceras en lösning som varken är giftig eller farlig för människor eller djur. Rigorösa tester har genomförts av EU-ackrediterade laboratorium, och universitetsstudier visar på en 99.999% effektivitet på alla former av mikroorganismer där lösningen dödar bakteriesvampar, sporer och virus med en mycket kort verkningstid och utan återväxt.

Lösningen har endast två komponenter – vanligt kranvatten och bordssalt. Komponenterna är aktiverade genom elektrolys där en svag strömladdning är tillämpad genom en speciell elektrolyscell. Detta producerar hypoklorsyra, som är ett kraftfullt och säkert desinficeringsämne, samt natriumhypoklorit, ett effektivt rengöringsämne. Tillsammans skapar de en kraftfull, naturligt förekommande desinficerande rengöringslösning som är säker, icke giftig, ej allergen, miljövänlig och billig. En enda aktivering genererar 10 liter desinficerande rengöringslösning, vilket motsvarar ungefär 16 x 600ml sprayflaskor.

Toucan Eco Active innehåller en generator, 10-literstank, saltdispenser, tappkran samt hylla. Fästanordning för kontrollpanel och hylla ingår.

ECA vatten är skonsamt för alla användare och exempelvis godkänt av miljöstyrelsen i Danmark för användning inom till exempel livsmedelsindustrin, till skillnad från andra på marknaden liknande produkter.

Toucan Eco Active Plus

Toucan Eco Active Plus är ett grönare sätt att framställa sitt eget rengöringsmedel och desinficeringsmedel. Perfekt för små och medelstora städobjekt då det producerar hela 20 liter högkvalitativ lösning på under 30 minuter! Det är ett säkert, icke giftigt och ekologiskt samt biologiskt nedbrytbart alternativ till traditionella rengöringsmedel och desinficeringsmedel.

Toucan Eco Active Plus är ett elektrokemiskt (ECA) rengörings- och saneringssystem som erbjuder det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet inom kemikaliefri städning. Genom att aktivera endast vatten och salt produceras en lösning som varken är giftig eller farlig för människor eller djur. Rigorösa tester har genomförts av EU-ackrediterade laboratorium, och universitetsstudier visar på en 99.999% effektivitet på alla former av mikroorganismer där lösningen dödar bakteriesvampar, sporer och virus med en mycket kort verkningstid och utan återväxt.

Lösningen har endast två komponenter – vanligt kranvatten och bordssalt. Komponenterna är aktiverade genom elektrolys där en svag strömladdning är tillämpad genom en speciell elektrolyscell. Detta producerar hypoklorsyra, som är ett kraftfullt och säkert desinficeringsämne, samt natriumhypoklorit, ett effektivt rengöringsämne. Tillsammans skapar de en kraftfull, naturligt förekommande desinficerande rengöringslösning som är säker, icke giftig, ej allergen, miljövänlig och billig.

En enda aktivering genererar 5 liter koncentrat som späs ut med vatten och blir 20 liter desinficerande rengöringslösning, vilket motsvarar ungefär 16 x 600ml sprayflaskor.

Toucan EcoActive Plus innehåller en generator, 5-literstank, saltdispenser, tappkran samt hylla. Fästanordning för kontrollpanel och hylla ingår.

På bilden visas även möjlighet till dispenseravtappning (extra tillval)

ECA vatten är skonsamt för alla användare och exempelvis godkänt av miljöstyrelsen i Danmark för användning inom till exempel livsmedelsindustrin, till skillnad från andra på marknaden liknande produkter.

Toucan Eco Flow

Med en Flow-maskin kan du göra andra saker, då denna maskin sköter produktion av ECA vatten helt själv.

ECA är ett elektrokemiskt (ECA) rengörings- och desinfektionssystem som erbjuder det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet inom kemikaliefri städning. Vid aktivering av endast vatten (H2O) och salt (NaCl) produceras en lösning som är giftfri och ofarlig för människor och djur.

Många tester har genomförts av ackrediterade labb, och universitetsstudier visar på en 99.99999% effektivitet på alla former av mikroorganismer där lösningen dödar bakteriesvampar, sporer och virus med en mycket kort verkningstid (mindre än en sekund) och minimal återväxt.

Lösningen har endast två komponenter – vanligt kranvatten och salt. Den aktiveras genom elektrolys och producerar hypoklorsyra (HOCl), som är ett kraftfullt och säkert desinficeringsämne, samt natriumhypoklorit (NaOH), ett effektivt rengöringsämne.

Toucan Eco Flow tillverkar 60L ECA i styrka 500ppm per timme. Det innebär att du kan späda ut de 60L koncentrat till 300 liter.

Systemet installeras mot en fast vattenanslutning och saltbad för att det ska fungera smärtfritt.

Toucan Eco Flow innehåller en Flow-generator, vägg- eller golvplacerad tank med overflow-kontrol l och en femliters salttank.