Vid byte av en sprucken slang mellan torktumlare och frånluftsventilation visade det sig att flödet var lite… snålt?
När det ser ut såhär innebär det inte bara en potentiell brandrisk utan också längre torktider och högre energiförbrukning, eftersom torktumlaren, i det här fallet, inte blir av med den fuktiga luften som det är tänkt.
Med ett serviceavtal där vi regelbundet, efter önskemål, frekventerar er tvättstuga och ser över utrustningens allmänskick och funktion kan man slippa obehagliga överraskningar eller onödiga driftstopp. Vanligast är att lägga planerade underhåll med 6 eller 12 månaders intervall.
Anledningen till stoppet är inte enbart, men till stor del, beroende på trasiga filter. Man kan tycka att ”den där lilla revan spelar ingen roll”, men det gör den! Har ni trasiga filter så slå oss en signal så skickar vi er enkelt nya. Eller teckna ett serviceavtal så håller vi koll på filtren åt er!