(Kanske) DÅLIGA NYHETER

På grund av hög arbetsbelastning har vi i regel inte möjlighet att hjälpa privatpersoner med maskiner av andra fabrikat än Miele. Vid lugnare tillfällen gör vi dock undantag, så du är alltid välkommen att ringa oss för att kolla läget. Om vi inte har tid och möjlighet att hjälpa dig kommer vi be att få hänvisa dig till din återförsäljare eller tillverkaren av din maskin för att få vidare hjälp.

Du når oss enklast på 019-611 60 00 på vardagar från kl 8.00 till 14.00 med raststängd växel mellan kl 9-9.30 och kl 12.30-13.