Beställ service på

Var utförlig med din felbeskrivning

Ju mer info desto bättre. Skriver du ”Funkar ej” har vi inget att gå på, och har svårt att ha med rätt reservdelar och får svårt att hålla ner det till så få besök som möjligt. Skriver du istället ”Värmer ej”, ”Tömmer ej” eller vad det nu kan vara, så blir det enklare för oss, och billigare för dig!

Tänk på följande innan du beställer service:

 • Läs bruksanvisningen till din produkt och se om du med hjälp av denna själv kan avhjälpa enklare fel.
 • Vid beställning av service ska du vara medveten om att du, även under produktens garantitid, kommer att debiteras för servicekostnaden om:
 • Inget fel på produkten kan konstateras
 • Felet beror på felaktig hantering eller installation.
 • Felet beror på bristande underhåll
 • Även besök/kostnadsförslag som ej leder till reparation debiteras.

Formulär för felanmälan

  För och efternamn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Stad (obligatorisk)

  Telefon-nr (obligatorisk)

  E-mail (obligatorisk)

  Fabrikat MIELE

  Modellnamn (obligatorisk)

  Serie-nr (obligatorisk)

  Typ av produkt (disk, tvätt, kyl etc.) (obligatorisk)

  Inköpsdatum & inköpsställe (Utanför garantin eller saknar kvitto? Markera med endast ett "X") (obligatorisk)

  Felbeskrivning, eventuella felkoder, andra upplysningar

  Säkerhetsfråga (svara på frågan nedan för att bevisa att du inte är en robot)