Service hushållsprodukter

Vi på Larssons Eltjänst är auktoriserad servicepartner för Miele.

Oavsett var du köpt din maskin och hur gammal den är kan vi hjälpa dig när problem uppstår. Vi servar och reparerar en tvätt- eller diskmaskin där den står installerad men du kan under garantitiden exempelvis vara tvungen att lämna in mindre produkter som dammsugare eller fristående kaffemaskiner till vår verkstad. Vill man går det även bra att lämna in större maskiner under garantitiden.

Utanför garantiden kan det också vara fördelaktigt att lämna in större maskiner till vår verkstad, om man har möjlighet, för att hålla nere kostnaderna. Vid service utanför garantitiden kan man som privatperson också nyttja RUT-avdraget för halverad arbetskostnad på reparationer som utförs i hemmet. Som Miele-kund kan du också ha registrerat ett kvalitetsbevis när du köpte din produkt, det gäller i 10 år från inköpsdatumet och ger ett goodwill-avdrag på 1000:- inklusive moms vid reparation om fel skulle uppstå. Sedan våren 2022 registreras dock inga nya kvalitetsbevis.

Normalt sett har vi på grund av hög arbetsbelastning inte tid att hantera fabrikat utöver dessa åt privatpersoner, åt dig som är fastighetsägare eller företagskund hanterar vi dock samtliga på marknaden förekommande fabrikat.